Nowy numer 43/2020 Archiwum

Osadnicy z sandomierskich wzgórz

Przez kilka miesięcy badano działkę przy ul. Mariackiej. Pośród kilku tysięcy wykopanych przedmiotów odnaleziono prehistoryczne obiekty – unikatowe na skalę europejską.

To, zdaniem archeo- logów, pozostałość po księgach liturgicznych należących do sandomierskich kanoników, których domki usytuowane były właśnie w tym rejonie. Odnaleziono także wiele przedmiotów metalowych z codziennego wyposażenia, plomby i monety datowane od piastowskich czasów średniowiecza do początku ubiegłego wieku. – Najwięcej zabytków odkrywaliśmy w zasypanych jamach śmietniskowych i piwniczkach. Do interesujących znalezisk należą też jamy o wyżarzonych ściankach, służące niegdyś do przechowywania żywności. W ich zasypach odkryliśmy fragmenty naczyń z XI–XII wieku. Znaleziska sugerują, że znaleźliśmy fragmenty tej samej osady wczesnośredniowiecznej, na którą badacze natrafili podczas badań koło Collegium Gostomianum – twierdzi archeolog Stanisław Żórawski.

Dawny obraz miasta

Przeprowadzone badania wniosą wiele w odtworzenie średniowiecznej struktury miasta. – Odkryliśmy prawdopodobnie rów miejski z czasów średniowiecza, który mógł pełnić rolę fosy. Jeżeli potwierdzą się przypuszczenia o funkcji odnalezionego rowu, można będzie ustalić, jaki był zasięg miasta lokacyjnego, a gdzie zaczynał się teren kościelny wokół katedry. Do tej pory były tylko przypuszczenia co do miejsca przebiegu granicy. Pewnym zaskoczeniem było odkrycie dwu pochówków, których w tym miejscu nie spodziewano się. Mogą one sugerować, że właśnie w tę stronę rozszerzany był cmentarz, funkcjonujący wówczas przy katedrze. Jednak wszystkie te przypuszczenia muszą być potwierdzone w szczegółowej analizie historycznej.

Wyniki badań pokazały, że sandomierskie wzgórza cieszyły się od bardzo dawna dużą popularnością wśród pierwszych osadników. Obecność ludzi z epoki neolitycznej pokazuje, że to miejsce sprzyjało pierwszym osadnikom. Wzgórze zapewniało lepszą obronność, żyzne gleby zapewniały dobre plony pierwszym rolnikom, a bliskość rzeki Wisły zapewniała w późniejszych wiekach komunikację i transport – dodaje archeolog. Badania będą mogły powiedzieć dużo o społecznościach, które tutaj zamieszkiwały w poszczególnych epokach. – Będziemy mogli poznać ich zamożność, styl życia, a nawet dietę. Ogromne ilości wydobytych kości zwierzęcych, stanowiące zapewne pozostałości po jatkach rzeźniczych, będą znakomitym materiałem badawczym do poznania tego ostatniego zagadnienia – podsumowuje Stanisław Żórawski.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama