Nowy numer 43/2020 Archiwum

Opatowskie NIE dla gender

Radni opatowscy jednogłośnie sprzeciwili się promowaniu i realizacji programów ideologii gender w placówkach oświatowo-wychowawczych na trenie Miasta i Gminy Opatów. To kolejne w Polsce tego typu stanowisko samorządowców domagających się respektowania praw zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej.

Tomasz Staniek   Tomasz Staniek
Przewodniczący Rady Miasta Opatów
ks. Tomasz Lis /GN
- Wpłynęły do nas głosy sprzeciwu mieszkańców oraz rodziców, którzy zareagowali na komunikat Kuratorium Oświaty w Kielcach z 13 stycznia 2014 roku w sprawie nieprawdziwych interpretacji pojęcia gender, skierowanego do dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz organów prowadzących wszystkich typów szkół w województwie świętokrzyskim. Komunikat ten zobowiązuje do przestudiowania następujących materiałów skierowanych do kuratorów oświaty: stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, oświadczenia w sprawie nieprawdziwych interpretacji pojęcia gender, słownika pojęć związanych z gender. Komunikat ponadto zawiera apel, aby we wszystkich przedsięwzięciach, projektach planowanych oraz realizowanych w szkołach przedstawiać ogółowi rodziców rzeczywiste zamierzenia szkoły i dążyć do wspólnego ustalenia celów oraz sposobów ich realizacji - wyjaśnia Tomasz Staniek, przewodniczący Rady Miasta.

Formalny wniosek do Rady Miasta złożyli Krzysztof Kawalec oraz członkowie Akcji Katolickiej działającej przy parafii św. Marcina. - Lektura dokumentów przedstawionych w komunikacie Kuratorium Oświaty nie przekazuje istoty omawianego problemu, ponieważ jest bardzo ogólna i koncentruje się tylko na wybranych zagadnieniach oraz jest przede wszystkim przekazywana językiem ideologii gender. Kierowane propozycje wdrażania programów ideologii gender w system edukacyjny i wychowawczy prowadzą do głębokiej deprawacji dzieci i młodzieży, z czym jako rodzice nie możemy się zgodzić, gdyż godzi to w nasze prawo wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej, która gwarantuje należne nam z natury prawo do wychowania dzieci - podkreślał T. Staniek.

Podczas posiedzenia Rada Miasta jednogłośnie uchwaliła przedstawione stanowisko, które jednocześnie stało się apelem do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz dla rodziców, aby zaangażować się w obronę prawa do wychowania dzieci i młodzieży w odpowiednim systemie wartości. - Jest to stanowisko rady a nie uchwała, która nadawałby określone skutki prawne. Dlatego dokument ten jest swego rodzaju apelem do naszego społeczeństwa o czujność wobec wprowadzania ideologii gender do systemów edukacyjnych w szkołach, gdzie wychowywane są nasze dzieci - wyjaśniał przewodniczący Rady Miasta.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama