Nowy numer 43/2020 Archiwum

Mniej polityki w szkole

O chlubnej przeszłości, trudnej teraźniejszości i niewiadomej przyszłości oświaty debatowali naukowcy i nauczyciele.

WPaństwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu odbyła się konferencja naukowa „Wczoraj, dziś i jutro tarnobrzeskiej oświaty”. Pretekstem do jej zorganizowania było świętowane w ubiegłym roku 200-lecie powstania pierwszej szkoły powszechnej w Tarnobrzegu, której spadkobiercą jest obecne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Jachowicza. Podczas konferencji odbyła się prezentacja zbiorowej pracy wielu autorów poświęconej dziejom tarnobrzeskiego szkolnictwa.

Grażyna Wianecka-Gąsior, dyrektor Gimnazjum nr 1, za trud włożony w przygotowanie książki podziękowała przede wszystkim nauczycielom Marii Pałkus (redaktorowi publikacji), Żermentynie Bartosiewicz oraz Dorocie Ziętek. Część naukową konferencji rozpoczął wykład prof. Feliksa Kiryka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który przybliżył narodziny europejskiego szkolnictwa parafialnego. Podkreślił rolę, jaką w udokumentowaniu historii szkoły miechocińskiej mieli ks. Henryk Hausner oraz Michał Marczak, bibliotekarz i archiwista dzikowski, którzy odkryli na strychu kościoła pokaźny księgozbiór, w tym inkunabuły, starodruki oraz księgi metrykalne, które rzuciły światło na działalność wysoko stojącej w okresie nowożytnym szkoły parafialnej w Miechocinie, nazywanej Akademią Miechocińską. Wiele emocji wzbudziło wystąpienie prof. Bogusława Śliwerskiego, który mówił o niezrealizowanych postulatach pierwszej „Solidarności”, odnoszących się do uspołecznienia polskiej edukacji. Z analizy obejmującej okres od 1989 r. po dzień obecny wynika, że Polska pod względem demokratyzacji, a co za tym idzie uspołecznienia szkolnictwa pozostaje na szarym końcu w stosunku do państw europejskich. Prof. Śliwerski zwrócił uwagę na ciągłą zależność edukacji od wpływów rządzących partii, co negatywnie wpływa na panującą w niej sytuację. Mimo istniejących przepisów o działaniu i powoływaniu w szkołach rad rodziców, istnieją one w zaledwie 1,6 proc. placówek. Podczas dyskusji, jaka wywiązała się po wystąpieniu prof. Śliwerskiego, nie zabrakło emocji i ścierania się poglądów zwolenników centralizacji i decentralizacji edukacji. Sam prelegent opowiada się za rozwiązaniami obowiązującymi np. w Szwajcarii i oddania zarządzania oświatą w ręce samorządów. Konferencję zakończył występ uczniów Gimnazjum nr 1 oraz prezentacja wspomnianej już książki. Współorganizatorami wydarzenia były PWSZ, Gimnazjum nr 1 oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama