Nowy numer 43/2020 Archiwum

Nie tylko od święta

– Wszystkie działania miały przede wszystkim ożywić religijne życie zarówno w parafii, jak i w diecezji – podsumowuje ks. Krzysztof Kida.

Kiedy 11 października ub. r. w sandomierskiej katedrze odbywała się diecezjalna inauguracja Roku Wiary, biskup Krzysztof Nitkiewicz nawoływał do częstego sięgania po pisma kościelne. – Mamy wziąć do rąk Pismo Święte, dokumenty Soboru Watykańskiego II i Katechizm Kościoła Katolickiego, aby przez ich lekturę i medytację odkrywać, czego żąda od nas Pan, umacniać wiarę i dzielić się Dobrą Nowiną z innymi, którzy są daleko od Chrystusa i Kościoła – mówił. Pogłębianiu wiary służyły liczne wydarzenia w skali parafii, ale także diecezji przygotowane przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego.

– Zaraz po tym, jak ojciec święty Benedykt XVI zapowiedział Rok Wiary, w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego, któremu wówczas dyrektorowałem, zaczęliśmy opracowywać program obchodów – mówi ks. dr Krzysztof Kida, obecnie proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli. – Były to różne propozycje. Jeśli chodzi o całą diecezję, należy wspomnieć m.in. o Tygodniu Ekumenicznym, peregrynacji relikwii bł. Czesława, pielgrzymce różnych ruchów i stowarzyszeń na Święty Krzyż 8 czerwca połączonej z odnową przyrzeczeń chrzcielnych, akcji propagowania świadków wiary, którym jest na przykład sługa Boży ks. Wincenty Granat, powstaniu Szkoły Nowej Ewangelizacji w Domu Rekolekcyjnym w Radomyślu nad Sanem, pielgrzymce kół Żywego Różańca do Sulisławic czy też spotkaniu młodych w Nisku. Te spotkania czy pielgrzymki gromadziły nawet do 4 tys. osób.

Obchody Tygodnia Ekumenicznego miały w Sandomierzu szczególny wymiar, spotkali się bowiem przedstawiciele różnych Kościołów, a prowadzony przez nich panel dyskusyjny dał słuchaczom pretekst do mocniejszego zagłębienia się w prawdy wiary, ale również w lekturę Pisma Świętego. Uzmysłowił również wielowiekową tradycję tolerancji, jaka cechowała polskie społeczeństwo. Służyła temu m.in. wystawa „Zgoda Sandomierska. Zgoda Panów – Zgoda Braci”, którą przygotowało Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu. Rzeszę sandomierzan oraz wiernych z całej diecezji ściągnęły do Sandomierza dwudniowe uroczystości związane z peregrynacją relikwii bł. Czesława. Powiązane ze wspomnieniem męczeńskiej śmierci bł. Sadoka i jego dominikańskich współbraci miały przypomnieć o niezłomnym świadectwie wiary, jakie dali sandomierscy męczennicy, kiedy ginęli z rak tatarskiego najeźdźcy.

– Był to człowiek odważny i nietuzinkowy. Konsekwentny w swoim działaniu, pełen przekonania co do podejmowanych działań i przede wszystkim był człowiekiem silnej wiary – mówił o. Norbert Oczkowski OP. Umocnieniu wiary za wstawiennictwem bł. Czesława miało służyć także sprowadzenie jego relikwii do kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, co podkreślał podczas uroczystości proboszcz parafii ks. prał. Michał Józefczyk. Najdonioślejszym wydarzeniem w Roku Wiary było ogłoszenie decyzji Stolicy Apostolskiej o podniesieniu kościoła na Świętym Krzyżu do godności bazyliki mniejszej, co ściągnęło do klasztoru ojców oblatów kilka tysięcy wiernych. Najstarsze w Polsce sanktuarium przez wieki było znakiem wiary kolejnych pokoleń, na co wskazywali przewodniczący nabożeństwu kard. Stanisław Dziwisz oraz biskupi Krzysztof Nitkiewicz i Edward Frankowski. Idee Roku Wiary propagowane były także podczas stałych, corocznych wydarzeń religijnych, takich jak pielgrzymki czy Dni Młodych Diecezji Sandomierskiej. – W trakcie pielgrzymki pieszej na Jasną Górę rozważaliśmy kwestie naszej wiary – mówi ks. Tomasz Cuber z parafii pw. św. Barbary.

Zagłębieniu się i lepszemu zrozumieniu naszej postawy wobec Boga i nauczania Jego Syna służyły odbywające się w każdej parafii specjalne spotkania, czy coniedzielne czytanie Katechizmu Kościoła Katolickiego. – Organizowano przedchrzcielne katechezy dla rodziców i chrzestnych oraz czytano katechezy przed każdą Mszą św. W większych parafiach, np. św. Floriana w Stalowej Woli, odbywały się konwersatoria wiary. Zachęcano także wiernych do pielgrzymowania szlakiem świadków wiary w Polsce i za granicą. Udało się też skutecznie rozpropagować YouCat – katechizm przeznaczony dla młodych – informuje ks. Krzysztof Kida. Zespół przygotowujący program pracy związany z Rokiem Wiary nie skupiał się tylko na wiernych świeckich, opracował także propozycje dla duchowieństwa. – Odbywały się specjalne kongregacje rejonowe dla księży. Dwukrotnie odbyły się także dni modlitw o uświęcenie kapłanów – wyjaśnia ks. Kida.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama