Nowy numer 20/2018 Archiwum

Rajd Rowerowy „Rowerem z Ojcem Świętym”

Rajd Rowerowy „Rowerem z Ojcem Świętym”
9 Czerwca 09:00
Sandomierz
Organizator: Diecezja Sandomierska, współorganizatorzy: Urząd Miejski w Sandomierzu, MOSiR Sandomierz, KPP w Sandomierzu
Pobieranie...

Tegoroczny Rodzinny Rajd Rowerowy „Rowerem z Ojcem Świętym” tym razem pojedzie trasą: Sandomierz przez Obrazów, Samborzec, Skotniki do Sandomierza.

REGULAMIN
Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Rowerem z Ojcem Świętym”

Sandomierz przez Obrazów, Samborzec, Skotniki do Sandomierza.

9.06.2018r.

 1. CEL IMPREZY
 • Popularyzacja i upowszechnianie jazdy na rowerze jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 • Doprowadzenie do spotkania sympatyków jazdy rowerowej z Diecezji Sandomierskiej oraz gości przyjezdnych.

II. TERMIN I MIEJSCE

­ 9 czerwca 2018, godz. 8:30-zbiórka, godz. 9:00 – start

­ Zbiórka i start - Rynek Starego Miasta w Sandomierzu

­ Biuro organizacyjne czynne od 8:00 do 8:45 / Rynek Starego Miasta w Sandomierzu/

­ Zakończenie Rajdu: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego, ok. godz.12.30

­ Uwaga! Rajd odbędzie się bez względu na pogodę

 

III. ORGANIZATOR

 • Diecezja Sandomierska - Kuria Diecezjalna w Sandomierzu

Przy współpracy:

 • Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
 • Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
 • Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 • Każdy uczestnik zgłasza swój udział w podanym niżej miejscu i terminie na specjalnie przygotowanej karcie zgłoszeń zawierającej oświadczenie każdego uczestnika o stanie zdrowia i odpowiedzialności.
 • Wszystkie Zespoły oraz uczestnicy indywidualni zobowiązani są bezwzględnie do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego.
 • Rowery muszą być wyposażone zgodnie z zasadami i przepisami ruchu drogowego.
 • W przypadku awarii sprzętu grupa techniczna stara się pomóc w usunięciu awarii. W razie niemożliwości naprawy sprzętu organizator zapewnia transport na życzenie zainteresowanego.
 • W przypadku zdarzeń losowych organizator natychmiast wzywa odpowiednie służby
  i powiadamia Głównego Organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i straty. Uczestnicy winni posiadać ubezpieczenie OC, NW i kosztów leczenia.

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie, oświadczenia i regulamin imprezy można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta w Sandomierzu – www.sandomierz.pl, MOSiR – www.mosir.sandomierz.pl, Diecezji Sandomierskiej - sandomierz.opoka.org.pl Zgłoszenia wraz z oświadczeniami należy składać osobiście w terminie od dnia 25 maja 2018r. do dnia 9.06.2018r. (w godzinach 8:00 - 12:00) w MOSiR Miejski Stadion Sportowy ul. Koseły 3a lub elektronicznie e-mail:

sekretariat@mosir.sandomierz.pl od dnia 01.06.2018 lub przed startem w biurze organizacyjnym rajdu na Rynku Starego Miasta.
VI. SPRAWY FINANSOWE

 • koszty organizacji pokrywają organizatorzy

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.

2. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki działań niezgodnych z regulaminem
i niepodporządkowania się organizatorowi grupy, jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.

4. Za dzieci biorące udział w Rajdzie pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie (pisemna zgoda prawnego opiekuna lub rodzica). Dzieci do lat 10 obowiązkowo muszą być pod opieka rodziców lub prawnych opiekunów.

5. W przypadku zgłaszania grup zgłaszający odpowiada za pozyskanie pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna – dotyczy dzieci i młodzieży do 18 – go roku życia.

6. Organizator wymaga okazania karty rowerowej od uczestników do 18 roku życia.

7. Odpowiedzialność organizatora wygasa wraz z zakończeniem Rajdu w Sandomierzu.

 1. Podczas Rajdu uczestnicy zobowiązują się nie spożywać napojów alkoholowych w tym piwa i innych środków odurzających.

Uwaga!
Organizator prosi o założenie kasków ochronnych, w szczególności dzieciom.
ORGANIZATORZY

« 1 »
oceń artykuł

Zobacz także

Zapisane na później

Pobieranie listy

Rekalma